SAYAKA HIGUCHI AND JOSCHA ENGEL

(český popis viz níže ...)

When Sayaka and Joscha met in Buenos Aires they decided to work together based on their mutual desire to develop and grow within beautiful art of expression of Tango Argentino.

They soon discovered the enriching potencial of their complementary backgrounds and approaches towards movement and dance. Since then they have been striving to research and deeply understand the effects of body mechanics and expression for performances from different angles.

Workshops Sayaka Higuchi and Joscha Engel in Brno

In their work with Tango Argentino - whether performing or teaching - the personalities of Sayaka and Joscha contrast and at the same time complement each other. Students and spectators benefit from their profound and rich understanding of both, the analytical, technical and mechanical side as well as the intuitive, expressive and energetical aspects of this dance.

Their workshops, what we can expect from them:

1) Sacadas - Circularity, Flow & Connection. Sacadas are effectful movements with a smooth feeling for both roles in couple. We will understand the fundamentals of a new sensation in Sacadas. From this base we develop interesting and playful options for both roles.

2) Inside the Embrace - communication and space for creative movements. Embrace: intimate, inspiring and comfortable - understanding the elasticity of the embrace and spaces within the couple will make you feel more freedom for new and creative movements and enjoying the communication with your partner.

3) Power & Relaxation in expressive movements. This workshop gives you a new understanding when and where to mobilise, and where and how to relax your bodies. In the couple this leads to more energy and potential, which we will use for expressive and energetically balanced movements.

4) Vals - smooth turns and rhythmical flow. This class gives you the tools to understand the circularity and flows of tango vals and gives you new movements to apply and experiment in a smooth way.

Český popis:

Když se Sayaka a Joscha potkali v Buenos Aires, sdílená touha po rozvoji a růstu v argentinském tangu a kráse jeho vyjádření je dovedla ke spolupráci.

Brzy objevili obohacující potenciál svého dosavadního vzdělání a přístupů směrem k pohybu a tanci. Od té doby se usilovně snaží z různých úhlů zkoumat a do hloubky porozumět mechanice těla a vyjádření při vystupování.

Kurzy Sayaka Higuchi a Joscha Engel v Brně

V práci s tangem - ať už při vystoupení nebo při výuce - osobnosti Sayaky a Joschy kontrastují, ale zároveň se doplňují. Studenti i diváci mohou čerpat z jejich hlubokého porozumění analytické, technické i mechanické stránce tance včetně jeho energetických aspektů, stejně jako té intuitivní a expresivní.

Workshopy, které nás od nich čekají:

1) Sacadas - cirkulace, proudění a propojení. Sacadas jsou efektní plynulé pohyby pro obě role v páru. Porozumíme základům nové senzace v Sacadas. Z těchto základů pak vybudujeme zajímavé a hravé možnosti pro obě role.

2) Uvnitř objetí - komunikace a prostor pro kreativní pohyby. Objetí: intimní, inspirující a příjemné - porozumění elasticitě objetí a prostoru uvnitř páru nám umožní pocítit více volnosti pro nové a kreativní pohyby a užít si komunikaci s partnerem.

3) Síla a relaxace v expresivních pohybech. Tento workshop nám pomůže nově porozumět, kdy a kde mobilizovat, a kde a jak uvolnit tělo. V páru pak pocítíme zvýšení energie a potenciálu, který využijeme pro expresivní, ale zároveň energeticky vyrovnané pohyby.

4) Vals - plynulé otočky a rytmický proud. Tato lekce nám dá nástroje pro porozumění cirkulaci a proudění v tangovém valsu a naučí nás nové pohyby, které budeme moci plynule aplikovat a experimentovat s nimi.

Podívejte se na "Registraci na festival / workshopy"...

Podívejte se na "Kompletní program"....

© 2016 Tango Lab Štěky
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky