DJ Michalis Karatsioris

(český popis viz níže)

This talented dancer was already a special guest of our festival Abrazo de Brno. This  year we are happy to have him at our first Co Marathon as teacher and DJ.

Who is Michalis Karatsioris

Tango dancer and DJ originally from Greece. He is currently based in Prague where he gives regular group and private classes while during the weekends he is traveling for workshops mostly around Europe.

His teaching method of argentinian tango is based on exploring the fundamental structures through individual and couple techniques, thus with ultimate goal enriching the dance of his students. In the phrase, "Carpe Incedo" one can find the way he perceives, dancing, djing, and life!

Michalis as djing experience of more than 10 years, Michalis has been invited to accompany the dancers with his music, in numerous local milongas, International Festivals, and marathons around Europe.

His recipe is mostly Golden Period with dashes of Guardia Vieja. He considers a major goal for a DJ, to achieve a smooth vibe in-and-out of the dance floor by choosing carefully the tandas with varying energy to accompany the participants.


Where to meet DJ Michalis at CoMarathon 24. -27. 9. 2020 Abrazo de Brno (CoM AB)

Please note that the program and its capacity may be changed based on the current situation and regulations.

Friday 25. 9. 2020
21:00 - 01:00 Night blue milonga - stardust can bring you dreams (DJ Michalis)
01:00 - 03:00 Midle night snack and Afterparty - born to dance (DJ Michalis)

----

Additional workshops
Saturday 26. 9. 2020

11:30 - 14:00 Double workshop Michalis - out of box - tango technique for all

For full program and locations see page PROGRAM CoMarathon AB 2020

Český popis

Kdo je DJ Michalis Karatsioris

Tango tanečník  a DJ původem z Řecka. V současné době sídlí v Praze, kde pravidelně pořádá skupinové a soukromé hodiny argentinskéoho tanga, zatímco o víkendech cestuje po workshopech převážně po celé Evropě.

Jeho vyučovací metoda v argentinském tangu je založena na zkoumání základních struktur pomocí individuálních a párových technik, takže konečný cíl obohacuje tanec jeho studentů.


Ve větě "Carpe Incedo" můžeme najít způsob, jakým vnímá, tančí, djing a život!

Jako DJ má zkušenost více než 10 let.  Byl pozván, aby doprovázel tanečníky s jeho hudbou, v mnoha místních milongách, mezinárodních festivalech a maratonech po celé Evropě. Jeho receptem je většinou zlaté období s odkazem Guardia Vieja. Za hlavní cíl pro DJ považuje dosáhnout plynulé vibrace "dovnitř" a "ven" z tanečního parketu a to pečlivým výběrem tand s různou energií, které budou účastníky doprovázet.

Kde můžete potkat DJ Michalis na CoMarathonu 24. -27. 9. 2020 Abrazo de Brno (Com AB)

Upozorňujeme, že program a jeho rozsah může být přizpůsoben (upraven) aktuální situaci a nařízením.

Friday 25. 9. 2020
21:00 - 01:00 Noční modrá milonga - hvězdný prach může přinést sny (DJ Michalis)
01:00 - 03:00 Půlnoční očerstvení a Afterparty - zrozeni k tanci (DJ Michalis)

----

Additional workshops
Saturday 26. 9. 2020

11:30 - 14:00 Dvojitá lekce Michalis - ven ze stereotypů - tango technika pro všechny

Kompletní program a lokace najdete na stránce CoMarathon AB 2020
© 2016 Tango Lab Štěky
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky